slide


Propagowanie działań ekologicznych w obrębie małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w formie dotacji,
w kwocie 100 800 zł


slide
Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – Rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim Poprzez Profesjonalne Usługi Doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


slide
Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo