slide


Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – Rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim Poprzez Profesjonalne Usługi Doradcze” realizowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


slide
Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo