Zszywacz bezzszywkowy

Zszywacz bezzszywkowy

Zszywacz, który łączy do 4 kartek bez użycia żadnej zszywki!

Zszywacz wykrywalny tylko w całości.

BRC 4.9.2.2 Nie wolno używać noży z odłamywanym ostrzem. Należy unikać nabywania składników, opakowań i materiałów do pakowania zawierających zszywki lub inne przedmioty stanowiące zagrożenie skażeniem ciałami obcymi. W obszarach produkcji otwartej nie wolno używać zszywek, spinaczy ani pinezek. Jeżeli zszywki lub inne przedmioty znajdują się w materiałach do pakowania lub zamknięciach, należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze, aby zmniejszyć do minimum ryzyko skażenia produktu.

0

Kolor niebieski w celu detekcji wizualnej (kolor niebieski nie występuje naturalnie w żywności)

Kod produktuDostępne Kolory
P0092


Produkty wykrywalne testowane na wykrywaczach firmy LOMA loma logo